CÁC GÓI CƯỚC 4G

MAX100

100,000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 MAX100 gửi 1543
Chi tiết

VD149

149,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 VD149 gửi 1543
Chi tiết

BIG90

90,000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 BIG90 gửi 1543
Chi tiết

BIG120

120,000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 BIG120 gửi 1543
Chi tiết

BIG200

200,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 BIG200 gửi 1543
Chi tiết

D30G

90,000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 D30G gửi 1543
Chi tiết

DT30

30,000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: TR1 DT30 gửi 1543
Chi tiết

D3

15,000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: TR1 D3 gửi 1543
Chi tiết

D2

10,000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 1 ngày
 • Soạn: TR1 D2 gửi 1543
Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC 3G

MAX100

100,000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 MAX100 gửi 1543
Chi tiết

DT30

30,000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: TR1 DT30 gửi 1543
Chi tiết

D3

15,000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: TR1 D3 gửi 1543
Chi tiết

D2

10,000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 1 ngày
 • Soạn: TR1 D2 gửi 1543
Chi tiết

MAX200

200,000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 MAX200 gửi 1543
Chi tiết

MAX300

300,000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 MAX300 gửi 1543
Chi tiết

VD149

149,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 VD149 gửi 1543
Chi tiết

GÓI TÍCH HỢP (Phút gọi+Data)

VD149

149,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 VD149 gửi 1543
Chi tiết

D30P

99,000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 D30P gửi 1543
Chi tiết

D60G

120,000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 D60G gửi 1543
Chi tiết

D15P

79,000đ
 • DATA: 15GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: TR1 D15P gửi 1543
Chi tiết